Jesteśmy po to,
by wspierać Cię na drodze sukcesu!

OFERTA

W przeszłości niejednokrotnie byliśmy odbiorcami usług, które obecnie świadczymy, co pozwala nam dokładnie zrozumieć potrzeby i oczekiwania klientów. Oferujemy Państwu usługi z następujących dziedzin:

Zarządzanie finansami i analizy finansowe

 • Due dilligence
 • Rozpoczęcie działalności (business start-up)
 • Restrukturyzacje przedsiębiorstw
 • Tworzenie planów biznesowych
 • Analizy finansowe projektów
 • Projektowanie i analizy wykonania budżetów
 • Raportowanie korporacyjne dla zarządów
 • Planowanie płynności finansowej

Organizacja działów finansowych

 • Analizy organizacji działów księgowości
 • Doradztwo w zakresie organizacji księgowości
 • Restrukturyzacja działów księgowości
 • Opracowywanie procesów i procedur księgowych
 • Organizacja systemu kontroli wewnętrznej
 • Tworzenie polityki rachunkowości firmy
 • Implementacja informatycznych systemów księgowych
 • Szkolenia pracowników
 • Nadzorowanie prac działów księgowości klientów

Kompleksowe prowadzenie ksiąg rachunkowych

 • Opracowanie Zakładowego Planu Kont i polityki rachunkowości
 • Prowadzenie pełnej księgowości firm
 • Sporządzanie miesięcznych i rocznych sprawozdań finansowych wraz z obligatoryjnymi załącznikami
 • Uczestniczenie w przeprowadzanych badaniach sprawozdań finansowych i kontrolach budżetowych
 • Prowadzenie rejestrów VAT i rozliczeń budżetowych z tego tytułu
 • Prowadzenie rozliczeń budżetowych z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych
 • Pomoc w zorganizowaniu i nadzorowaniu inwentaryzacji

Prowadzenie spraw pracowniczych

 • Prowadzenie akt osobowych pracowników
 • Przygotowywanie list wynagrodzeń
 • Przygotowywanie deklaracji ZUS i deklaracji podatkowych

Przeprowadzimy również proces rekrutacji dla Państwa działów finansowych.

Celem zaprezentowania naszym Klientom jak najpełniejszej oferty Kancelaria Accountants Group stale współpracuje z renomowanymi Kancelariami Prawnymi i Notarialnymi oraz uznanymi Doradcami Podatkowymi, dzięki czemu możemy zaproponować Państwu szeroką gamę usług dodatkowych, wspierających naszą działalność.

Copyright 2023, Kancelaria Accountants Group Sp. z o. o.

Projekt i Wykonanie ArtGate